ایده های سازماندهی رول وینیل

۳۹ ایده ، ذخیره شده توسط كارن علیپور

ایده‌هایی درباره‌ی ایده های سازماندهی رول وینیل، ایده های نظم دهنده وینیل، نظم دهنده صنایع دستی وینیل و محل نگهداری صفحه گرامافون خودساز را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید