DEED

مبلمان شهری هوشمند

۷۳ ایده، ذخیره شده توسط مليكا منصوری. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان شهری هوشمند و مبلمان شهری را در اینجا مشاهده کنید.