DEED

کف های رنگ شده تیره

۹۸ ایده، ذخیره شده توسط زهرا وثوقی. ایده‌هایی درباره‌ی کف های رنگ شده تیره، رنگ خاکستری کف، رنگ های کف نقاشی شده و نقاشی روی دیوارهای تاریک را در اینجا مشاهده کنید.