DEED

صندلی دو نفره منحنی

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط رضا باقری. ایده‌هایی درباره‌ی صندلی دو نفره منحنی، مبل دو نفره چرمی، پرده های گوشه آشپزخانه و دکوراسیون داخلی دانمارکی را در اینجا مشاهده کنید.