DEED

روکش میز جعبه عثمانی

۸۴ ایده، ذخیره شده توسط ديانا گودرزی. ایده‌هایی درباره‌ی روکش میز جعبه عثمانی، پاف عثمانی روکش دار دست ساز، نظم دهنده عثمانی دست ساز و چگونه می توان پاف را روکش کرد را در اینجا مشاهده کنید.