DEED

پرده های پارچه ای قدیمی

۷۸ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی فتاح. ایده‌هایی درباره‌ی پرده های پارچه ای قدیمی، پرده پارچه ای خودساز، پارچه قدیمی و پرده‌های زیبای اتاق خواب را در اینجا مشاهده کنید.