DEED

ایده های آلاچیق به صرفه

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط ثنا فرجی. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های آلاچیق به صرفه، ایده های پاسیو آلاچیق و اتاق های فضای باز بونت کمر را در اینجا مشاهده کنید.