DEED

پروژه های فضای باز

۲۶ ایده، ذخیره شده توسط آوا غفاری. ایده‌هایی درباره‌ی پروژه های فضای باز، پروژه های جالب در فضای باز، پروژه های فضای باز حیاط پشتی و خانه کوچک حیاط خلوت را در اینجا مشاهده کنید.