لوستر های شاخه ایی

۸۸ ایده ، ذخیره شده توسط پارسا بزرگمهر

ایده‌هایی درباره‌ی لوستر های شاخه ایی، لوستر استوانه ای شکل، تعویض سایه های لوستر و سایه های لوستر شیشه ای را در اینجا مشاهده کنید.