DEED

درب بازسازی شده

۲۸ ایده، ذخیره شده توسط آرمين حسنی. ایده‌هایی درباره‌ی درب بازسازی شده، تزئین درب اوراقی، درهای بازسازی شده قدیمی و درب های قدیمی مورد استفاده قرار می گیرند را در اینجا مشاهده کنید.