DEED

جعبه های نظم دهنده برای قفسه ها

۱۰۱ ایده، ذخیره شده توسط مهدی آزاد. ایده‌هایی درباره‌ی جعبه های نظم دهنده برای قفسه ها، جعبه های نگهداری ایکیا، نحوه ساخت جعبه‌های انبار وسایل و سطل های نظم دهنده کودکان را در اینجا مشاهده کنید.