DEED

مبلمان شهری در فضای باز

۹۱ ایده، ذخیره شده توسط حسين مجد. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان شهری در فضای باز، ایده های طراحی مبلمان شهری، مبلمان شهری فلزی و فضای بیرونی متمدن را در اینجا مشاهده کنید.