صفحه نمایش در فضای باز

۶۶ ایده ، ذخیره شده توسط هانا قادری

ایده‌هایی درباره‌ی صفحه نمایش در فضای باز، دیوار حائل دست ساز، ایده های پارتیشن در فضای باز و حصار حائل را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید