DEED

دفتر کار با پلان باز

۷۷ ایده، ذخیره شده توسط ريحانه کیهان. ایده‌هایی درباره‌ی دفتر کار با پلان باز، طرح چیدمان باز و فضای کاری شرکت را در اینجا مشاهده کنید.