DEED

روشنایی بیرونی دست ساز

۷۱ ایده، ذخیره شده توسط اميرمحمد غفاری. ایده‌هایی درباره‌ی روشنایی بیرونی دست ساز، لامپ های بیرونی دست ساز، تیرک های مخصوص چراغ های بیرونی و طراحی روشنایی در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.