DEED

الهام از طراحی فضای داخلی دهه 1920

۱۱۸ ایده، ذخیره شده توسط مهسا شریف. ایده‌هایی درباره‌ی الهام از طراحی فضای داخلی دهه 1920، طراحی داخلی دهه 1920 و بازسازی خانه دهه 1920 را در اینجا مشاهده کنید.