DEED

بافت دیوار چوبی

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط محمدصدرا افشاری. ایده‌هایی درباره‌ی بافت دیوار چوبی، دیوار پوش با بافت برجسته، بافت داخلی دیوارها و نحوه رنگ‌آمیزی دیوار بافتدار را در اینجا مشاهده کنید.