DEED

درب اسلب چوبی

۸۸ ایده، ذخیره شده توسط اميرحسين تقوی. ایده‌هایی درباره‌ی درب های تخته چوب، درب های کشویی، درب های داخلی ساختمان و درهای تخته ای نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.