DEED

میز های بتونی قهوه ای

۴۴ ایده، ذخیره شده توسط هانا شیرازی. ایده‌هایی درباره‌ی میز های بتونی قهوه ای، میزهای بتونی خاکستری و میزهای بتونی رنگ شده را در اینجا مشاهده کنید.