DEED

میزهای بتونی در فضای باز

۵۴ ایده، ذخیره شده توسط پارسا فلاح. ایده‌هایی درباره‌ی میزهای بتونی در فضای باز، میزهای بتونی اپوکسی، باغ بتونی صیقلی و میزهای بتونی صیقلی را در اینجا مشاهده کنید.