دکور معماری بازمانده

۷۲ ایده ، ذخیره شده توسط محمدصدرا اسدی

ایده‌هایی درباره‌ی دکور معماری بازمانده، استفاده از بازیافت های معماری، ایده های لوازم بازیابی شده معماری و استفاده مجدد از مواد زائد در معماری را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید