DEED

دیوار سنگی در فضای باز

۵۴ ایده، ذخیره شده توسط محمدياسين گودرزی. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار سنگی در فضای باز، دیوار سنگی پاسیو، دیوارهای نگهدارنده در شیب و دیوار سنگی قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.