DEED

دفتر کار سبک کلونیال انگلیسی

۱۱۵ ایده، ذخیره شده توسط يسنا نیک زاد. ایده‌هایی درباره‌ی دفتر کار سبک کلونیال انگلیسی، داخلی به سبک استعماری انگلیس، سبک استعماری انگلیسی و اتاق خواب سبک هند غربی را در اینجا مشاهده کنید.