جزیره برای گاز

۱۰۳ ایده ، ذخیره شده توسط رضا جلالی

ایده‌هایی درباره‌ی جزیره برای گاز، پیشخوان جزیره آشپزخانه همراه گاز، ایده های میز جزیره آشپزخانه با اجاق گاز و نصب هودهای هواکش دار را در اینجا مشاهده کنید.