سایبان آهنی تخت

۸۹ ایده ، ذخیره شده توسط حسين رجبی

ایده‌هایی درباره‌ی سایبان آهنی تخت، چهار چوب حجله تخت، چهار چوب فلزی تخت و تخت سایبان روستایی را در اینجا مشاهده کنید.