DEED

اجاق گاز راکتی پیتزا

۸۴ ایده، ذخیره شده توسط محمدحسين شجاعی. ایده‌هایی درباره‌ی اجاق گاز راکتی پیتزا، اجاق راکت پخت و پز، اجاق موشکی شکل و اجاق گاز طرح موشک را در اینجا مشاهده کنید.