DEED

کارگاه بزرگ کانتینری

۷۷ ایده، ذخیره شده توسط رايان علیپور. ایده‌هایی درباره‌ی کارگاه بزرگ کانتینری، سوله های ذخیره سازی ارزان، کانکس کانتینر حمل و نقل و کارگاه گاراژ رویایی را در اینجا مشاهده کنید.