DEED

مبلمان قدیمی دهه ۱۹۵۰

۸۴ ایده، ذخیره شده توسط اميرمهدی افشار. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان قدیمی دهه ۱۹۵۰، داخلی قدیمی سبک وینتج دهه 1950 و تزئین با پیرکس را در اینجا مشاهده کنید.