DEED

رانر نقاشی شده روی پله

۸۴ ایده، ذخیره شده توسط النا حبیبی. ایده‌هایی درباره‌ی رانر نقاشی شده روی پله، فرش پله دست ساز، رانر و فرش رنگارنگ پله و راه پله های نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.