DEED

ریسه های آویز نوری فضای باز

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط سهيل دهقان. ایده‌هایی درباره‌ی ریسه های آویز نوری فضای باز، چگونه می توان تاب در ایوان‌ چوبی ساخت، نحوه آویزان کردن ریسه های نوری فصای باز و چراغ های رشته ای پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.