DEED

پایه های میز صنعتی

۱۰۱ ایده، ذخیره شده توسط عليرضا صابری. ایده‌هایی درباره‌ی پایه های میز صنعتی، پایه میز صنعتی، پایه های میز کهنه کاری شده و میز خودساز سبک صنعتی را در اینجا مشاهده کنید.