DEED

دیوار پوش های مدرن

۱۰۲ ایده، ذخیره شده توسط محمدحسين رادان. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار پوش های مدرن، دیوار زبره مشکی، خانه سبز و مشکی و نحوه رنگ‌آمیزی دیوار بافتدار را در اینجا مشاهده کنید.