DEED

بازسازی پاسیو آپارتمان

۷۷ ایده، ذخیره شده توسط سدنا صادقی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی پاسیو آپارتمان، بازسازی پاسیو کوچک، مبلمان بالکن کوچک و طرح مبلمان ایوان چوبی را در اینجا مشاهده کنید.