DEED

در های دو تیغه

۳۹ ایده، ذخیره شده توسط اميررضا ملک. ایده‌هایی درباره‌ی در های دو تیغه، درب دوتایی بیرونی، داخلی دو درب و ورودی درب دولنگه را در اینجا مشاهده کنید.