DEED

ایده های پاسیو آلاچیق

۱۰۱ ایده، ذخیره شده توسط مريم رشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های پاسیو آلاچیق، طراحی آلاچیق در فضای باز، آلاچیق حیاط و آلاچیق ها و پرگولا ها را در اینجا مشاهده کنید.