DEED

درهای داخلی قدیمی

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط حسنا نوروزی. ایده‌هایی درباره‌ی درهای داخلی قدیمی، نمای داخلی درب های قدیمی، درب های قدیمی برای آبدار خانه و طراحی درب عتیقه را در اینجا مشاهده کنید.