DEED

روکش شومینه همسطح

۹۰ ایده، ذخیره شده توسط حسام رضایی. ایده‌هایی درباره‌ی روکش شومینه همسطح، طراحی جدید شومینه، سقف تخته سنگ با تیر و روکش شومینه مشکی را در اینجا مشاهده کنید.