DEED

درب های طوفانی شیشه ای

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط مهدی هاشمی. ایده‌هایی درباره‌ی درب های طوفانی شیشه ای، درهای توری بهینه، رنگ های درب عایق طوفان و درب ضدطوفان سیاه را در اینجا مشاهده کنید.