DEED

استفاده از بازیافت های معماری

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط مهرسام امامی. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده از بازیافت های معماری، بازسازی معماری بازیافته، دکور معماری بازمانده و باز یافتی معماری عتیقه را در اینجا مشاهده کنید.