DEED

بازسازی دیوار شکافته شده

۵۰ ایده، ذخیره شده توسط پرهام سلیمی. ایده‌هایی درباره‌ی بازسازی دیوار شکافته شده و تعمیرات منزل را در اینجا مشاهده کنید.