DEED

اجاق راکتی گردابی

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط سارينا دهقان. ایده‌هایی درباره‌ی اجاق راکتی گردابی و ایده های اجاق گاز کلاهکی را در اینجا مشاهده کنید.