آشپزخانه شبی شیک کانتری

۲۸ ایده ، ذخیره شده توسط آوا آقایی

ایده‌هایی درباره‌ی تابلو های آشپزخانه، وسایل قدیمی رنگورو رفته، دکوراسیون قدیمی رنگ و رو رفته و آشپزخانه روستایی سفید را در اینجا مشاهده کنید.