DEED

درب های بازیابی شده معماری

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط باران رضایی. ایده‌هایی درباره‌ی درب های بازیابی شده معماری، استفاده از بازیافت های معماری، بارسازی درب شیشه ای و استفاده مجدد از مواد زائد در معماری را در اینجا مشاهده کنید.