DEED

طراحی صندلی چرخدار

۵۳ ایده، ذخیره شده توسط آيلين پاشانسب. ایده‌هایی درباره‌ی طراحی صندلی چرخدار، صندلی دسته دار سفید و طراحی صندلی ارگونومیک را در اینجا مشاهده کنید.