DEED

دکور خانه مزرعه در فضای باز

۸۵ ایده، ذخیره شده توسط آريا شریفی. ایده‌هایی درباره‌ی دکور خانه مزرعه در فضای باز، بازسازی ایوان پشتی، آشپزخانه فضای باز خانه مزرعه و نحوه ساخت تاب ایوان را در اینجا مشاهده کنید.