DEED

دیوار سنگی روی هم سوار شده

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط رايان شمس. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار سنگی روی هم سوار شده، شومینه های سنگی انباشته شده، دیوار سنگی شومینه و شومینه چوبی و سنگی را در اینجا مشاهده کنید.