DEED

نقشه‌های انبار ۱۶*۱۶

۳۵ ایده، ذخیره شده توسط هلما داوودی. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه‌های انبار ۱۶*۱۶، نقشه های 16x24 کلبه، نقشه های آلونک ۲۰×۲۰ و نقشه های آلونک ۸×۱۶ را در اینجا مشاهده کنید.