چراغ آویز دستی

۲۹ ایده ، ذخیره شده توسط سبحان مجیدی

ایده‌هایی درباره‌ی چراغ آویز دستی، لوسترهای نوری دست ساز، روشنایی آویز در فضای باز و چراغ آویزان سفید را در اینجا مشاهده کنید.