DEED

راه پله مارپیچ به زیرزمین

۸۷ ایده، ذخیره شده توسط حسين علیپور. ایده‌هایی درباره‌ی راه پله مارپیچ به زیرزمین، پله مارپیچ زیر شیروانی، پلکان مارپیچی معلق و راه پله مارپیچ با قفسه کتاب را در اینجا مشاهده کنید.