DEED

کاغذ دیواری پارچه قدیمی

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط پریشاد عسکری. ایده‌هایی درباره‌ی کاغذ دیواری پارچه قدیمی، پارچه ی چاپی وینتیج، کاغذ دیواری پنجره های قدیمی و بافت پارچه قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.